Quill & AltspaceVR

Kokeilujen jälkeen löytyi 3d-mallinnukseen itselle innostava työtapa: mallinnusta Quill-sovelluksella VR-laseilla, tekstuurien maalailu Photoshopissa, pieniä muokkauksia Blenderissä ja Unityn avulla tuotoksien latailu AltspaceVR-ympäristöön (videolla ei näy Blender & Photoshop-työvaiheita). My favorite workflow at the moment: 3D modeling using Quill in VR, painting textures with Photoshop, some small tweaks in Blender and uploading to AltspaceVR using Unity…

AltspaceVR 360 Demo

Kokeilu 360-kuvien viemisestä AltspaceVR-virtuaaliympäristöön Unityn avulla. Experimenting with 360 photospheres in AltspaceVR using Unity.